רקע

ראונדנט הוא ענף ספורט קבוצתי שמשוחק על ידי שתי קבוצות המורכבות משני שחקנים בכל קבוצה. שני הזוגות מתייצבים זה מול זה כאשר ערכת הספייקבול במרכז. נקודה מתחילה כאשר המגיש פוגע בכדור אל הרשת לעבר השחקן היריב שמולו. לאחר ההגשה אין צדדים או גבולות במשחק. מטרת המשחק היא לפגוע עם הכדור ברשת בצורה כזו שהקבוצה היריבה לא תוכל להחזיר את הכדור לרשת בהצלחה.

לכל קבוצה מותרות עד שלוש נגיעות בכדור לפני החזרת הכדור לרשת. ברגע שהכדור פוגע ברשת, חזקת הכדור עוברת לקבוצה היריבה. הסבב נמשך עד שקבוצה אינה מסוגלת להחזיר את הכדור לרשת באופן חוקי. שחקנים רשאיים לנוע כרצונם במהלך המשחק, כל עוד הם אינם חוסמים פיזית את את שחקני הקבוצה היריבה.

פרק 1: ציוד ומגרש

1.1. צִיוּד

1.1.1. ציוד בסיס – ערכת ספייקבול פרו וכדור תואם משמשים למשחק רשמי בטורניר.

1.1.2. תכולת סט ומידותיו – ספייקבול פרו מורכבת מחמישה חלקי חישוק, חמש רגליים ורשת. הסט בקוטר של 90 ס”מ ובגובה של 20 ס”מ.

1.1.3. מתיחת הרשת – המתיחה ברשת צריכה להיות אחידה. כדור שנשמט מגובה 1.5 מטרים מהקרקע אמור לקפוץ חצי מטר מעל הרשת (למדוד מתחתית הכדור).

1.1.4. ניפוח הכדור – יש לנפח את הכדור להיקף של 30 סנטימטרים.ניתן למדוד באמצעות חישוק המדידה שמגיע עם ערכת הפרו, הכדור צריך לגעת בדפנות חישוק המדידה ולהיות מסוגל לעבור עם הפעלת לחץ קל.

1.2. מגרש

1.2.1. מרכיבי מגרש ראונדנט – ערכת משחק, קווי סימון (קו הגשה, קו אזור אסור) ושטח המשחק המיועד. לכל מגרש יוקצה מינימום שטח של 7.6 X  7.6 (60 מ”ר בקירוב), אולם במהלך משחק מותר לחרוג מגבולות אלו, כמות הערכות / קבוצות לטורניר תקבע בהתאם לשטח המיועד.

1.2.2. קווי הגשה – במידת האפשר, יש לצייר עיגול קו הגשה 2.1 מטר מקצה הסט או 2.55 מטר ממרכז הסט. יש לסמן קו בכל אחת מארבע עמדות התחלת משחק. (ניתן לסמן גם בעזרת דבק נייר.)

1.2.3. קו “האזור האסור” – כשניתן, יש לסמן קו המגדיר אזור אסור למכה לרשת במרחק 45 ס”מ מקצה החישוק או 90 ס”מ ממרכז הערכה. (ניתן לסמן גם בעזרת דבק נייר.)

פרק 2: משתתפים

2.1. הרכב הקבוצה – קבוצה מורכבת משני שחקנים.

2.2. ציוד / בגדי שחקן

2.2.1. שחקנים רשאים לנעול נעלי פקקים, נעלי ספורט או לשחק יחפים על אחריותם בלבד. אסור השימוש בנעלי פקקים בעלי פקקי מתכת, כל נעל עם חלקי מתכת בסוליה ונעלי פקקים בלויות עם פקקים שבורים ו/או בעלי קצוות חדים.

2.2.2. שחקנים רשאים להרכיב משקפיים על אחריותם בלבד.

2.2.3. שחקנים רשאים ללבוש כל בגד רך שאינו מסכן את ביטחונם של שחקנים אחרים או מעניק יתרון לא הוגן.

2.2.4. ניתן ללבוש עזרים אורתופדיים (למשל: תומך ברך) לצורך הגנה או תמיכה.

2.2.5. שחקנים אינם רשאים להשתמש בבגדים או בציוד כדי לעכב ו/או לסייע לתנועת הכדור או לשחקן אחר.

2.2.6. מנהל הטורניר רשאי לפסול כל ציוד או בגדי שחקן אשר אינם עומדים בהנחיות הנ”ל.

2.3. אגודת ראונדנט ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות לקבוצה שם, לוגו, עיצוב של חולצה או מדים אם אלה לא מתאימים לאירוע ספציפי או לארגון כולו.

פרק 3: פורמט המשחק

3.1. זכייה בנקודה – במשחק ראונדנט ניתן לזכות בנקודות בתור הקבוצה התוקפת או בתור הקבוצה המגנה. קבוצה זוכה בנקודה כאשר:

3.1.1. הקבוצה היריבה לא מצליחה להחזיר את הכדור באופן חוקי לרשת.

3.1.2. הקבוצה היריבה מבצעת פעולה אסורה הגוררת הפסד של נקודה.

3.1.3. השחקן המגיש נכשל בשתי הגשות רצופות.

3.2. נקודה חוזרת – משחקים נקודה חוזרת כאשר:

3.2.1. הקבוצות לא מסכימות לגבי עמידה בתנאי המשחק עבור מכה חוקית.

3.2.2. הקבוצות לא מסכימות לגבי עמידה בתנאי המשחק עבור פסילה.

3.2.3. סוגים מסוימים של “חסימה”, ראה פרק 6 לפרטים.

3.2.4. הפרעה חיצונית (שחקן, כדור או חפץ אחר מחוץ למשחק מכשילים את ההתנהלות השוטפת של המשחק).

3.2.5. אם משחקים נקודה חוזרת במהלך משחק לאחר הגשה חוקית, המשחק יתחדש באותה תוצאה, עמדות השחקנים וסדר ההגשה. המגיש יתחיל שוב בהגשה הראשונה/השנייה שלו. אם משחקים נקודה חוזרת בגלל שהקבוצות הגיעו לאי הסכמה לגבי חוקיות ההגשה, המשחק מתחדש באותה תוצאה, עמדות השחקנים וסדר ההגשה, אך ההגשה נספרת (למגיש נשאר נסיון הגשה אחד).

3.3. סבב – סבב הוא רצף של פעולות משחק מרגע ההגשה עד לעצירת הכדור.

3.3.1 אם הקבוצה המגישה זוכה בסבב היא זוכה בנקודה וממשיכה להגיש.

3.3.2 אם הקבוצה המקבלת זוכה בסבב היא זוכה בנקודה וזכות ההגשה עוברת אליה.

3.4. נצחון במשחק – הקבוצה שהגיעה ראשונה לכמות הנקודות הנדרשת לניצחון (בדרך כלל 15 או 21) מנצחת במשחק.

3.4.1. במשחקים חייבים לנצח בהפרש של שתי נקודות אלא אם צוין אחרת. במקרה של שוויון 14-14 או 20-20, המשחק נמשך עד להשגת יתרון של 2 נקודות (17-15 או 27-25).

3.4.2. גבול עליון – על פי שיקול דעתו של מנהל הטורניר, ניתן לקבוע למשחקים מסוימים גבול עליון. כאשר מגיעים לתוצאת תיקו מסוימת, הנקודה הבאה מנצחת. לדוגמא, במשחקים עם גבול עליון ב – 25 נקודות, אם התוצאה היא 24 – 24, המשחק יוכרע לפי הנקודה הבאה. יש להגדיר גבול עליון לפני תחילת המשחקים.

3.5. נצחון במערכה – קבוצה מנצחת במערכה כאשר היא ניצחה במספר המשחקים המיועד (בדרך כלל 2).

3.6. הפסד טכני – קבוצה שאינה מסוגלת או מסרבת לשחק לאחר שקראו לה רשאיה להיות כפופה להפסד טכני לפי שיקול דעתו של מנהל הטורניר.

3.7. קביעת קבוצה מגישה/מקבלת

3.7.1. משחק אחד – הקבוצה הזוכה בהטלת מטבע או משחק אחד של אבן, נייר או מספריים (נקבע על-ידי מארגן הטורניר) בוחרת להגיש ראשונה או את עמדות הפתיחה של השחקנים.

3.7.2. מערכה של שני משחקים – הקבוצה עם הדירוג הגבוה בוחרת להגיש ראשונה, את עמדות הפתיחה של השחקנים או מחליטה לדחות את זכות הבחירה למשחק השני. אם הקבוצה עם הדירוג הגבוה יותר דוחה את זכות בחירתה למשחק השני, הקבוצה עם הדירוג הנמוך בוחרת להגיש ראשונה או את עמדות הפתיחה של השחקנים במשחק הראשון. זכות הבחירה להגיש ראשונה או לקבוע עמדות התחלה תעבור קבוצה במשחק השני.

3.7.3. מערכה של שלושה משחקים – אם המערכה ממשיכה למשחק שלישי תתבצע הטלת מטבע או משחק אחד של אבן, נייר או מספריים והקבוצה הזוכה בוחרת להגיש ראשונה או את עמדות הפתיחה של השחקנים.

3.8. עמדות

3.8.1. ארבעת השחקנים מתמקמים בארבע עמדות סביב הסט, 90 מעלות בין שחקן לשכנו. חברי הקבוצה ממוקמים זה ליד זה. כל השחקנים חייבים להתחיל כאשר כל נקודות המגע שלהם עם הקרקע לפחות 2.1 מטר מהסט.

3.8.2. המיקומים הראשוניים שנקבעו יישמרו במשך כל המשחק. בדרך כלל המיקומים מקבילים ומאונכים לכיוון המגרש. המיקומים יצוינו בקו במידת האפשר.

3.8.3. בתחילת המשחק, הקבוצה המגישה קובעת את עמדותיה ראשונה. השחקן נמצא מצד ימין בזוג הוא זה שמגיש ראשון. לאחר מיקום הקבוצה המגישה, הקבוצה המקבלת מתמקמת במגרש.

3.8.4. המקבל הוא השחקן הממוקם 180 מעלות מול המגיש. לאחר שהוגדר מי המגיש יכול המקבל להתאים את מיקומו והוא חופשי לנוע לכל מקום ללא מגבלות מרחק.

3.8.5. רק המקבל המיועד יכול להגיב להגשה.

3.8.6. שני השחקנים האחרים רשאים לנוע מעמדותיהם רק לאחר שהמגיש היכה בכדור.

3.8.7. אם הקבוצה המגישה זוכה בנקודה, המגיש מחליף עמדות עם בן זוגו ומגיש לשחקן השני בקבוצה היריב.

3.8.8. אחרי כל 5 נקודות השחקנים זזים עמדה אחת נגד כיוון השעון, דרך יד ימין, כדי להשוות את תנאי הסביבה.

3.8.9. אם שחקן שאינו מקבל או מגיש לוקח צעד לפני שהמגיש היכה בכדור, קבוצתו מאבדת את הנקודה. במקרה בו שני השחקנים (שחקן שאינו המקבל בקבוצה המקבלת והשחקן שאינו מגיש בקבוצה שמגישה) נעו לפני שהמגיש היכה בכדור, הקבוצה ששחקנה זז ראשון תאבד את הנקודה. אם הפסילות מתרחשות בו זמנית הנקודה תשוחזר.

3.9. פסק זמן

3.9.1 פסק זמן של 60 שניות – לקבוצות מוקצב פסק זמן אחד של 60 שניות לכל משחק. לא ניתן לבקש פסק זמן במהלך נקודה. לא ניתן לבקש פסק זמן בין ההגשה הראשונה לשנייה למעט פסק זמן עקב פציעה. הקבוצות אינן יכולות לעזוב את שטח המגרש ועליהן ללארגן אוכל,שתייה או כל ציוד אחר ליד המגרש לפני המשחק.

 3.9.2 פסק זמן עקב פציעה – לשחקן שנפצע ניתן זמן התאוששות מקסימלי של 5 דקות פעם אחת במשחק. לפרטים ראה 3.13.1.

3.10. משך הזמן בין נקודות – יש לשחק נקודות ברצף ללא הפסקות. לאחר סיום סבב יש להחזיר את הכדור מיד. לאחר שהכדור הוחזר וניתן למגיש, על השחקנים לחזור לעמדותיהם, להכריז ​​על התוצאה והשחקן המגיש יתחיל סבב נוסף. לאחר הכרזת התוצאה והפסקה רגעית (מקסימום 2 שניות; ראה 4.5.1), למגיש יש 5 שניות להכות בכדור. עיכוב פעולות אלה יביא לאזהרת משחק בגין עיכוב. לאחר קבלת אזהרה, כל הפרה נוספת תחשב לפסילה.

3.11. זמן בין משחקים – השחקנים יקבלו 3 דקות בין משחק למשחק. על השחקנים להישאר ליד המגרש שלהם. אי מוכנות להתחיל לאחר ההפסקה תביא לאזהרת משחק בגין עיכוב ב -3 דקות. אם השחקנים לא מוכנים בדקה העוקבת, נקודה אחת תינתן לקבוצה היריבה. נקודה נוספת תינתן על כל דקת איחור.

3.12. החלפת והתאמת ציוד – במקרה שערכה או כדור אינם מתאימים יותר למשחק, המשחק יושהה בזמן שמביאים חלופי. כאשר ההחלפה נעשתה, המשחק מתחדש באותה תוצאה, עמדות השחקנים, סדר הגשה ומצב ההגשה (כלומר הגשה ראשונה או שנייה, מספר פסקי הזמן שנותרו, אזהרות שעדיין בתוקף וכו’) כבעבר. אם רשת יוצאת ממקומה או משתנה פיזית ממצבה המקורי (כלומר רגל שזזה והוכנסה פנימה, הרשת התנתקה מוו וכו’) יש להחזיר אותה למצב המקורי שלה לפני שהשחקנים מתחילים סבב נוסף.

3.13. הפרעות יוצאות דופן

3.13.1. פציעה – במקרה של פציעה המשחק נעצר. לאחר שהשחקן מתחיל לקבל טיפול (אם ניתן), יש לקבוצתו 5 דקות לחזור לשחק. אם השחקן אינו מסוגל לחזור לשחק לפני סיום חמש הדקות, הקבוצה חייבת להכריז על הפסד טכני. אם השחקן חוזר לשחק ונפצע שוב, עליו לחזור לשחק תוך דקה או להיות כפוף להפסד טכני. כל עצירת פציעות נוספות במהלך המשחק שנמשכת יותר מ -15 שניות בין סבבים תגרום להפסד טכני של קבוצת השחקן הפצוע.

3.13.2. הפרעה חיצונית – במקרה של הפרעה חיצונית המונעת מהמשחק להתנהל כסדרו, המשחק יושהה. כאשר ניתן לחדש את המשחק, המשחק ממשיך באותה תוצאה, עמדות השחקנים, סדר הגשה ומצב ההגשה (כלומר הגשה ראשונה או שנייה, מספר פסקי הזמן שנותרו, אזהרות שעדיין בתוקף וכו’) כבעבר.

פרק 4: הגשה

4.1. הגשה ראשונה – הקבוצה הזוכה בהטלת מטבע או משחק אחד של אבן נייר או מספריים (נקבע על ידי מנהל הטורניר) בוחרת להגיש ראשונה או את עמדות הפתיחה של השחקנים. במשחק עם שלבים מוקדמים(שלב בתים), הקבוצה בעלת הניקוד הגבוה יותר יכולה לבחור להגיש, לקבוע את עמדות הפתיחה או לדחות את הבחירה (ראה 3.7).

4.2. סדר הגשות

 4.2.1. הקבוצה הראשונה שמגישה מחליטה איזה שחקן מהקבוצה שלהם יתחיל, יגיש ראשון. המגיש יתחיל מימין לשותף שלו. אותו שחקן ממשיך להגיש עד שהקבוצה המקבלת זוכה בנקודה. 4.2.2. ברגע שהקבוצה המקבלת זוכה בנקודה, היא מקבלת את זכות ההגשה והשחקן בצד שמאל יגיש עבור קבוצתו. משם והלאה ההגשה עוברת בין חברי הקבוצה לאחר כל שינוי בחזקת הקבוצה המגישה. הסדר הזה בין ארבעת השחקנים ממשיך עד סוף המשחק.

 4.2.2.1. עמדות ההתחלה אמורות לעזור להבטיח שכל השחקנים נמצאים במיקום הנכון וספירת הנקודות מדויקת. כאשר הניקוד של הקבוצה זוגי המגיש יהיה מימין לשותף שלו. כאשר הניקוד של הקבוצה אי-זוגי המגיש יהיה משמאל לשותף שלו. בכל פעם שמשחק מתחיל הניקוד של הקבוצה המגישה הוא 0 (מספר זוגי) לכן המגיש יעמוד מימין לשותפו. מצב הקבוצה המגישה משתנה ברגע שהקבוצה היריבה זוכה בנקודה. יש לה עכשיו נקודה 1 ולכן המגיש עומד משמאל לשותפו.

4.2.3. סדר הגשות במשחק חדש – התהליך המצוין בסעיפים 4.2.1 ו- 4.2.2 מתרחש בכל משחק ולכן סדר ההגשות אינו נשאר זהה למספר רצוף של משחקים.

4.3. עמדת המגיש – אם הקבוצה המגישה זוכה בנקודה, המגיש מחליף עמדות עם שותפו ומגיש לחבר השני בקבוצה היריב.

4.4 מאפייני ההגשה

 4.4.1. לפני ההגשה, על המגיש להתמקם כאשק כל נקודות המגע שלו עם הקרקע מאחורי קו ההגשה שבמרחק 2.1 מטר.

 4.4.2. לאחר התמקמות להגשה ובמהלך פעולת ההגשה – כולל התנופה, המשך תנועת הגוף והמומנטום מהפעולה – כל נקודות המגע חייבות להישאר מאחורי קו ההגשה במרחק 2.1 מטר. 

4.4.3. לפחות רגל אחת חייבת לשמור על נקודת מגע אחת עם הקרקע עד המכה.

 4.4.4. המגיש רשאי לקחת צעד אחד לאיזה כיוון שיבחר. פעולה זו מייצרת רגל ציר*(PIVOT). ברגע שהרגל שאינה רגל הציר נוגעת בקרקע, אותה רגל חייבת גם לשמור על נקודת מגע אחת לפחות עם הקרקע.

 4.4.5. על הכדור לנוע לפחות 10 סנטימטרים מנקודת השחרור לפני המכה. הערה: הרעיון מאחורי הכלל הזה הוא לוודא שהקבוצה המקבלת רואה שהכדור שוחרר והוכה כחוק. אם לא קרה אף אחד משני המצבים שתוארו, הרי שהזריקה מתואמת עם כוונת הכלל.

 4.4.6. הגשה חייבת להיות מכה. אסור לתפוס את הכדור או לזרוק אותו.

 4.4.7. ניתן להכות בהגשה בכל עוצמת כוח; מותרות הגשות קצרות.

4.4.8. הגשות לא יכולות להגיע גבוה יותר מכף היד המושטת היישרה של המקבל בנקודה בה הכדור חולף על פני המקבל. (ראה 4.6.8) אין גבול לזווית בה ניתן להגיש.

4.5 ביצוע הההגשה

 4.5.1. על המגיש למקם את רגליו על מיקומן הנכון (ראה 3.8.2). לפני תחילת תנועת ההגשה, המגיש מכריז על הניקוד למקבל (בצורה כזאת שניקוד הקבוצה המגיש יאמר לפני ניקוד הקבוצה המקבל) ועוצר לרגע (מקסימום 2 שניות) כדי לוודא שהקבוצה המקבלת מוכנה והניקוד מוסכם על כולם. המקבל רשאי לנוע ממיקומו לאחר שהמגיש מוכן.

 4.5.1.1. אם המגיש אינו מכריז על הניקוד, מכריז על ניקוד שגוי או מכריז על הניקוד בזמן פעולת ההגשה, הקבוצה המקבלת יכול להכריז על חזרה על הנקודה לפני הנגיעה השנייה שלה. שים לב – מטרת הכלל היא לוודא שהקבוצה השנייה מוכנה וליישב כל פער לגבי הניקוד לפני תחילת הסבב. אל תהיה נאחס.

 4.5.2. אם המגיש מבצע הגשה לא חוקית(ראה 4.6) לקבוצה המגישה יש ניסיון הגשה נוסף להגשה חוקית.

 4.5.2.1. אם המגיש מבצע הגשה לא חוקית, כל אחד מהשחקנים בקבוצה המקבלת יכול להכריז על הגשה לא חוקית עד שהכדור הוכה בפעם השנייה, יש שינוי של הקבוצה המגישה או בזמן מיידי (כלומר תוך ~ 3 שניות) אחרי הגשה לא חוקית. לאחר מכן המגיש יגיש את ההגשה השנייה. אם נמתרחשת הגשה לא חוקית פעם שנייה, הקבוצה המקבלת זוכה בנקודה.

 4.5.2.1.1. אם מתרחשת הגשה לא חוקית ואז הקבוצה המקבלת פוגעת בכדור ולפני שהכדור הוכה בפעם השנייה או חל שינוי של הקבוצה המגישה, ההגשה הלא חוקית קודמת למכה של הקבוצה המקבלת.

 4.5.2.2. הקבוצה המקבלת רשאית לבחור לשחק אחרי הגשה לא חוקית. למעט סעיפים 4.6.9 – 4.6.13. כל עוד לא הוכרז על הגשה לא חוקית על ידי שחקן או צופה, המשחק ממשיך. הקבוצה המקבלת אינה נדרשת לומר דבר אם היא בוחרת לשחק אחרי הגשה לא חוקית.

4.6. הגשה לא חוקית

 4.6.1. הכדור הוכה לפני שעלה 10 סנטימטרים מנקודת השחרור מיד המגיש.

 4.6.2. לאחר התמקמות המגיש או במהלך פעולת ההגשה – כולל התנופה, המשך תנועת הגוף והמומנטום מהפעולה – המגיש יוצר מגע עם הקרקע על קו ההגשה או בתוך עיגול ההגשה במרחק  2.1 מטר. זה כולל יצירת מגע עם שחקן שנמצא על קו ההגשה או בתוך עיגול ההגשה במרחק  2.1 מטר.

 4.6.2.1. זו הגשה לא חוקית גם אם המכה הוכרזה כלא חוקית רגע לפני שהמגיש יוצר מגע עם קו ההגשה או בתוך עיגול ההגשה במרחק  2.1 מטר.

 4.6.2.2. המגיש רשאי ליצור מגע עם הקרקע בקו ההגשה או בתוך עיגול ההגשה במרחק  2.1 מטר לאחר שהוכיח עצר את המומנטום מפעולת ההגשה והשיג שליטה בגופו.

 4.6.3. הכדור נתפס או נזרק. ראה 5.3.2.

4.6.4. המגיש אינו שומר על נקודת מגע אחת לפחות עם כף רגל הציר שלו עד שהכדור פוגע ברשת. 4.6.5. לאחר ביצוע צעד בהגשה, המגיש אינו שומר על נקודת מגע אחת לפחות עם כף הרגל שאינה רגל ציר.

 4.6.6. הכדור פוגע בחישוק או ברגליים, באופן ישיר או עקיף.

 4.6.7.POCKETS –  כיסים (כיס קדמי יוצא מן הכלל, ראה 4.6.7.3)

 4.6.7.1. כיס צדדי – לאחר פגיעה בחלק צידי של הרשת, המסלול האופקי של הכדור משתנה לכיוון הצד הנגדי.

 4.6.7.1.1. כדור שפוגע בתוך השליש השמאלי של הרשת ונע ימינה או כדור שפוגע בתוך השליש הימני של הרשת ועובר שמאלה הוא כיס.

4.6.7.1.2. צידה השמאלי או הימני של הרשת נקבע ביחס לקו מרכזי המקביל לזווית הכניסה האופקית של הכדור.

4.6.7.1.3. כדור שמכה באזור הכיס הצדדי ולא נע בכיוון ההפוך הוא חוקי.

  4.6.7.2. כיס אחורי – לאחר פגיעה בחלק האחורי או הצדדי של הרשת, המסלול האנכי של הכדור נהיה תלול יותר.

 4.6.7.2.1  כדור שפוגע בתוך השליש האחורי של הרשת ויוצא בזווית תלולה יותר מכפי שנכנס אליו או כדור שפוגע בחלק הצדדי של הרשת ויוצא בזווית גדולה יותר מכפי שנכנס אליו הוא כיס. (ראה 4.6.7.1 לפרטים על פגיעה בצדדים.)

4.6.7.2.2. חלקה האחורי של הרשת נקבע ביחס לקו מרכזי הניצב לזווית הכניסה האופקית של הכדור

4.6.7.2.3. כדור שפוגע ב חלקה האחורי של הרשת או בצידה ולא יוצא בזווית תלולה מזו שהוא נכנס אל הרשת הוא חוקי.

4.6.7.3. כיס קדמי (המכונה בדרך כלל קרוב לרשת) – לאחר פגיעה בחלק הקדמי של הרשת, הזוית האנכית של הכדור יורדת.

 4.6.7.3.1. כדור שפוגע בשליש הקדמי של הרשת ויוצא בזווית נמוכה יותר מכפי שנכנס אל הרשת הוא חוקי.

4.6.7.3.2. החלק הקדמי של הרשת נקבע ביחס לקו מרכזי הניצב לזווית הכניסה האופקית של הכדור.

4.6.8. בעמידה זקופה, הכדור גבוה יותר מהיד המושטת הישר למעלה של המקבל בנקודה בה הכדור עובר על פני המקבל. אם הכדור נוגע בכף היד המושטת הוא חוקי. אם הנגיעה רק באצבעות היד המושטת מעלה זו הגשה גבוהה מידי.

 4.6.9. הכדור מפספס את הערכה לחלוטין.

 4.6.10. הכדור מתגלגל מתחת לסטמה שנקרא גם מלכודת הלובסטר.

 4.6.11. הכדור בא במגע מספר פעמים עם הסט (רגליים, חישוקים, רשת).

 4.6.12. לאחר הגשת הכדור, המכה הראשונה היא של של שחקן מהקבוצה המגישה(כלומר, השחקן מחזיר מכה להגשה של שותפו).

 4.6.13. הכדור משוחרר ולא מתבצעת מכה. ברגע שהכדור משוחרר, מופל, נאחז או מגיש פספס את הכדור זו הגשה לא חוקית.

 4.6.14. עבירת זמן המתנה. ראה 3.10.

פרק 5: חוקי המשחק בכדור

 5.1. במהלך המשחק – משחקים בכדור מרגע שהמגיש מכה בו ועד הגעה לאחד מהמצבים הבאים: 

5.1.1. מתבצעת הגשה לא חוקית ו/או הוכרז “הגשה לא חוקית” על ידי הקבוצה המקבלת או משקיף.

 5.1.2. מתבצעת הפרה של חוק ו/או הוכרז על הפרה של חוק על ידי הקבוצה המקבלת או משקיף.

5.2. מכים בכדור 

5.2.1. מכה היא כל מגע של שחקן בכדור.

 5.2.2. קבוצה זכאית למקסימום 3 מכות בכדור המתחלפות בין שחקני הקבוצה לסירוגין עד להחזרת הכדור לסט. אם מכים יותר בכדור, הקבוצה מבצעת הפרה של חוק “ארבע מכות” ומאבדת את הנקודה.

5.2.3 מגע רצוף בכדור – אסור לשחקן להכות בכדור פעמיים ברציפות. יוצא מן הכלל, ראה כלל 5.3.5.

5.2.4 מגע בכדור בו-זמנית – אם חברי הקבוצה נוגעים בכדור בו זמנית המגע נספר כשתי מכות. כל אחד מחברי הצוות רשאי לקחת את המכה הבאה בתנאי שלא נעשה שימוש עדיין בשלושת המכות.

5.3. מאפייני המכה

5.3.1. הכדור רשאי לגעת בכל חלק בגוף.

5.3.2. יש להכות את הכדור, לא לתפוס אותו או לזרוק אותו. מכה פירושה שהכדור ביצע ריבאונד (REBOUND) מנקודת המגע של השחקן.

5.3.2.1. תפיסה מתרחשת כאשר הכדור נעצר על חלק כלשהו של השחקן. לפיכך, אסור לכדור לעצור בידו של השחקן (למשל בזמן הגשה) או בכל חלק אחר על גופו.

 5.3.2.2. זריקה מתרחשת אם כיוון התנועה של הכדור משתנה במגע ממושך. זריקה נובעת כאשר שחקן גרם לכדור להזרק בזווית שונה מאשר נקודת המגע הראשונה שלו עם הכדור. כמה דוגמאות לכך כוללות מקרה כאשר שחקן צולל לכדור מעבר להישג ידו וזורק אותו לאחור לעומת מכה נקייה בכדור או כששחקן נותן מכה נמוכה (DROP SHOT) ותחילה נוגע בכדור בזווית מסויימת, אך באמצעות מגע ממושך מסתיים בזווית אחרת.

5.3.3. אסור לשחקן  להכות את הכדור בשתי ידיים. יוצא מן הכלל ראה סעיפים 5.3.4 ו- 5.3.5.

 5.3.4. במכה הראשונה של קבוצה שכרגע מחזיקה בזכות הנגיעה בכדור, הכדור רשאי לגעת בחלקי גוף שונים, בתנאי שהמגע מתרחש בו זמנית.

5.3.5. במכה הראשונה של קבוצה שכרגע מחזיקה בזכות הנגיעה בכדור, הכדור רשאי ליצור מגע עם חלקים שונים בגוף ברציפות, בתנאי שהמגע הרצוף מתרחש במהלך פעולה אחת. המגע הרצוף נחשב למכה אחת. עם זאת, אסור לשחקן לייצר מגע רצוף עם אותה היד (בטווח שמתייחס מכף היד עד לקצות האצבעות). כלל זה נועד להפחית משיכה/תפיסה של הכדור.

5.3.6 במכה הראשונה של קבוצה שכרגע מחזיקה בזכות הנגיעה בכדור, שחקן שחסם כדור כאשר כל נקודות המגע של גופו נמצאות על קו מעגל ההגשה או בתוכו רשאי להכות בכדור פעם נוספת ברציפות. מכה זו תחשב כמכה שנייה.

5.3.6.1. חסימת הכדור (BLOCK) היא הסטת הכדור על ידי כל חלק בגוף השחקן (יד, זרועות, רגליים, חזה וכו’) לפני שהכדור החל לנוע כלפי מטה.

5.3.6.2. מגע רצוף בכדור כמתואר ב 5.3.6 אסור בקבלת הגשה.

5.3.6.3. לאחר מגע רצוף בכדור כמתואר ב 5.3.6 אסור להעביר את הכדור לרשת מיד.

5.4. הפרות משחק במגע עם הכדור

5.4.1. ארבע מכות – קבוצה מכה בכדור יותר משלוש פעמים לפני החזרתו לסט.

5.4.2. מכה לא חוקית – הכדור נגרר, נתפס או נזרק.

5.4.3. מכה בשתי ידיים – שחקן מכה בכדור בשתי ידיים בו זמנית. יוצא מן הכלל ראה סעיף 5.3.4.

5.4.4. מגע כפול – שחקן פוגע בכדור פעמיים ברצף או שהכדור פוגע ברצף בשני חלקים שונים בגופו. יוצא מן הכלל ראה סעיף 5.3.5.

5.5. מכות אל הרשת

5.5.1. פגיעות לא חוקיות ברשת – החזרת הכדור לסט גורמת לאיבוד נקודות עבור הקבוצה אם:

5.5.1.1. הכדור יוצר מגע עם הקרקע.

5.5.1.2. המגע הראשוני של הכדור עם הסט פוגע ישירות בחישוק, ברגליים או בחלק התחתון של הרשת.

5.5.1.3. הכדור קופץ מספר פעמים על הרשת או קופץ מהרשת ואז פוגע בסט בדרך למטה.

5.5.1.4. הכדור מתגלגל לאורך הרשת.

5.5.2 (POCKET) כיס – במהלך סבב, כל מכה שמשנה את מסלול הכדור עקב קרבת הכדור לחישוק, מבלי ליצור מגע עם החישוק (כלומר כיס) היא חוקית. שים לב, כיס אינו חוקי בהגשה.

5.5.3 (ROLL-UP) רול-אפ – במהלך סבב, במתן מכה חזקה כאשר הכדור פוגע ברשת לחלוטין ובהמשך מתגלגל אל החישוק ואז מחוץ לרשת (כלומר רול-אפ) המכה חוקית. שים לב, רול-אפ אינו חוקי בהגשה.

5.5.4. שינוי חזקת הכדור

5.5.4.1. חזקת הכדור משתנה ברגע שהכדור קופץ מהרשת. אף אחת מהקבוצות אינה רשאית ליצור מגע עם הכדור בזמן שהוא נמצא במגע עם הרשת.

5.5.5. הפרות חוקים נוספות לגבי פגיעה בכדור הגורמות לאובדן נקודה.

5.5.5.1. שחקן הגנה מנסה ללפגוע בכדור כאשר לא תורו.

5.5.5.2. שחקן התקפה פוגע ברשת והמשך תנועת הכדור גורם לפגיעה בעצמו או בחברו לקבוצה.

5.5.5.3. שחקן נוגע בכדור ואילו הכדור במגע עם הרשת.

5.6 אזור אסור למכה לרשת – “האזור האסור” (NO HIT ZONE)

5.6.1. בתחום מעגל הנמצא 45 ס”מ מסביב לקצה הרשת הוא אזור אסור למתן מכה לרשת. המכה הסופית לרשת תעשה מחוץ לאזור האסור.

5.6.2. קבוצה מאבדת נקודה כאשר בזמן המכה לרשת השחקן המכה יוצר מגע עם קו המעגל של האזור האסור או בתוכו. כולל יצירת מגע עם שחקן שנמצא על קו המעגל של האזור האסור או בתוכו.

5.6.2.1 פעולת המכה כוללת את התנופה, את המשך תנועת הגוף ואת המומנטום מהפעולה.

5.6.2.2.קבוצה מאבדת נקודה אם המומנטום של השחקן גורם לשחקן ליצור מגע עם כל חלק מגופו באזור האסור, כולל מגע בשחקן אחר.

5.6.2.3. קבוצה מאבדת נקודה גם אם הוכרז על הפרה של חוק אחר לפני שהשחקן יוצר מגע עם האזור האסור.

. 5.6.2.4השחקן המכה בכדור רשאי ליצור מגע עם הקרקע באזור האסור לאחר שהוכיח כי הפסיק את המומנטום מהפעולה וחידש את השליטה בגופו.

5.6.3. אם שחקן נוגע בקרקע באזור האסור מסיבה כלשהי, אותו שחקן לא יכול לבצע את המכה הסופית לרשת עד ששתי רגליו במגע עם משטח המשחק מחוץ לאזור האסור.

. 5.6.4 שחקן רשאי להיכנס לאזור האסור בכל עת למעט כאשר אותו שחקן מבצע את המכה הסופית לרשת.

5.7. מגע עם הסט (הערכה) – כל מגע של שחקן בערכה (חישוקים, רגליים או רשת) במהלך סבב מביא להפרה של החוק “מגע עם הערכה” עבור השחקן הפוגע וגורם לאובדן נקודה של קבוצתו.

פרק 6: חסימה פיזית (HINDER)

6.1. השחקנים שתורם לשחק בכדור זכאים לחופש פעולה מוחלט ללא הפרעות מצד הקבוצה היריבה.

6.1.1. סדר התורות בו השחקנים רשאים לבצע מכה חוקית בכדור קובע למי יש את חופש הפעולה המוחלט. שחקן שתורו ליצור מגע עם הכדור באופן חוקי לפני תור שחקן אחר יקבל את חופש הפעולה.

6.2. כדי להימנע מהפרעות, שחקנים שאינם תורם להכות בכדור חייבים לעשות כל מאמץ לספק חופש פעולה מוחלט כדי לאפשר לשחקנים האחרים:

6.2.1. גישה ישירה ללא הפרעה לכדור לאחר סיום תנועה;

6.2.2. חופש להכות בכדור עם הנפת יד סבירה;

6.2.2.1. כדי להבטיח את בטיחות השחקן, כאשר השחקן אשר מכה בכדור נמצא בהישג יד למכה סופית לרשת, כל ניסיון הגנתי (כף רגל, יד, ברך וכו’) בתוך הגליל הדמיוני העולה מחישוק הערכה יביא לנקודה עבור הקבוצה של השחקן שהכה בכדור. הקבוצה היריבה רשאית להיכנס לגליל הדמיוני בכדי לשחק בכדור לאחר השלמת תנועת הגוף של השחקן שהכה בכדור לרשת.

6.2.2.2. תנופה מוגזמת של שחקן התקפה יכולה לגרום להפרעה אצל היריב כאשר תורו להכות בכדור.

6.3. חסימה מתרחשת אם היריב לא ממלא אחר דרישות סעיפים 6.2.1 או 6.2.2, גם אם היריב עושה את מירב המאמצים למלא אחר הסעיפים הנ”ל.

6.4. לשחקן שנתקל בחסימה יש אפשרות להמשיך לשחק או לעצור את המשחק.

6.4.1. שחקן המבקש שחזור נקודה או נקודה צריך לעצור את המשחק מיד ולהכריז “חסימה”.

6.5. לא יאושר שחזור נקודה או נקודה אם:

6.5.1. לא הייתה שום חסימה או שהחסימה הייתה מזערית, עד כדי כך שחופש הפעולה של השחקן להגיע ולהכות בכדור לא נפגע;

6.5.2. התרחשה חסימה אולם השחקן לא היה מגיע לכדור בכל מקרה או לא עשה כל מאמץ להגיע ולהכות בכדור;

6.5.2.1. השחקן שעושה כל מאמץ להגיע לכדור (ללא הגעה למצב פיזי מסוכן) הוא גורם משמעותי בקביעה האם השחקן היה מגיע לכדור. בכל סיטואציה עם לבטים בטיחות השחקן צריכה להיות בראש סדר העדיפויות.

6.5.3. השחקן עבר את נקודת החסימה והמשיך לשחק;

6.5.4. השחקן התוקף יצר את החסימה בדרכו לכדור.

6.5.4.1. מצב זה קורה כאשר היריב מספק בבירור גישה ישירה לכדור אך השחקן התוקף נוקט בדרך עקיפה. שונה ממצב בו לשחקן, בניסיון לחזור מכיוון תנועה לא נכון, אין גישה ישירה לכדור. במצב זה השחקן צופה שהיריב יכה את הכדור בכיוון אחד, מתחיל לנוע לאותו כיוון, אך לאחר שניחש לא נכון את כיוון תנועת הכדור, משנה את כיוונו ונתקל ביריב בדרך. אם נראה שהשחקן היה מגיע לכדור למכה חוקית אז סעיפים 6.6 – 6.8 יקבעו את המשך הפעולות בעקבות החסימה.

6.6. הקבוצה הנחסמת תקבל נקודה אם הייתה חסימה, כאשר היריב לא עשה כל מאמץ להימנע ממנה, והשחקן שנחסם היה מגיע לכדור ומייצר מכה חוקית.

 

6.7. הקבוצה הנחסמת תקבל שחזור נקודה אם הייתה חסימה, אך היריב עשה כל מאמץ להימנע מלחסום והשחקן שנחסם היה מגיע לכדור ויכל לייצר מכה חוקית.

6.7.1. כל הפרות החוקים מתאפסות.(חזרה להגשה ראשונה)

פרק 7: התנהגות המשתתפים

7.1. רוח ספורטיבית

7.1.1. על המשתתפים להכיר את כללי ה- SRA הרשמיים ולעמוד בהם.

7.1.2. על המשתתפים לשחק ביושר. האחריות לקיום משחק הוגן היא קודם כל על השחקנים. אם משתתף יודע שהוא ביצע כל סוג של הפרת החוקים, חובתו להכריז על כך.

7.1.3. על המשתתפים לקבל את החלטות המשקיפים בהתנהגות ספורטיבית, מבלי לערער על החלטותיהם. במקרה של ספק או בלבול, ניתן לבקש הבהרה.

7.1.4. על המשתתפים להימנע מפעולות או התנהגויות שמטרתן להשפיע על החלטות המשקיפים.

7.2. משחק הוגן – על המשתתפים לנהוג בכבוד ובאדיבות ברוח המשחק ההוגן, לא רק כלפי המשקיפים, אלא גם אל מול יריבים, שותפים, צופים או אנשי מנהלת הטורניר.

7.3. התנהגות רעה – התנהגות בלתי הולמת של שחקן כלפי משקיפים, יריבים, שותפים, צופים או אנשי מנהלת הטורניר מסווגת לשלוש קטגוריות על פי חומרת העבירה.

7.3.1. גסות – פעולה המנוגדת לדרך המוטב או לעקרונות מוסריים.

7.3.2. התנהגות פוגענית – מילים או מחוות המכפישות או מעליבות או כל פעולה המבטאת זלזול.

7.3.3. תוקפנות – התקפה פיזית בפועל או התנהגות תוקפנית או מאיימת.

7.4. סולם ענישה על התנהגות רעה

7.4.1. אזהרה – התנהגות גסה בפעם הראשונה במשחק על ידי שחקן תענה באזהרה על ידי המשקיף או מנהל הטורניר.

7.4.2. עבירת משמעת – התנהגות גסה בפעם השנייה באותו משחק על ידי אותו שחקן תענה בלקיחת נקודה מהקבוצה על-ידי המשקיף או מנהל הטורניר. התנהגות פוגענית בפעם הראשונה שמתבצעת על ידי שחקן תענה בלקיחת נקודה מהקבוצה על-ידי המשקיף או מנהל הטורניר.

7.4.3. פסילה – התנהגות גסה בפעם השלישית באותו משחק על ידי אותו שחקן תענה בפסילתו מהטורניר על ידי המשקיף או מנהל הטורניר. התנהגות פוגענית בפעם השנייה במשחק על ידי אותו שחקן תענה בפסילתו מהטורניר על ידי המשקיף או מנהל הטורניר. תוקפנות של שחקן בפעם הראשונה או איום לשימוש בתוקפנות תענה בפסילתו מהטורניר על ידי המשקיף או מנהל הטורניר.

7.5. התנהגות רעה לפני ובין משחקים/מערכות – כל התנהגות רעה המתרחשת לפני, בין או אחרי משחקים/מערכות, תקבל אותה התייחסות על פי סעיף 7.4 והסנקציות חלות במשחקים הבאים. אם שחקן ביצע התנהגות פסולה ואף אדם ממנהלת הטורניר לא ראה זאת, יש לדווח על התנהגות פסולה זו למנהל הטורניר. ברגע ששחקן מקבל עבירת משמעת, הוא לא יוכל לקבל אזהרות בהמשך המשחקים/מערכות באותו אירוע. המשך ענישה על-פי המדרגה הנוכחית לפי סולם הענישה.

פרק 8: הכרזה להפרת חוק ויישוב חילוקי דעות

8.1. הכרזה על הגשה לא חוקית – ראה סעיף 4.5.2.1.

8.2. הפרות חוקים בזמן מכה ובמהלך המשחק – יש להכריז הפרה על מכה (כמו פגיעה ישירה בחישוק) או להפרה במהלך המשחק (כמו מגע של שחקן עם הערכה) באמירה “עבירה” והפסקת המשחק.

8.3. הכרזת חסימה – יש להכריז על חסימה מיד לאחר ההתרחשות על ידי אמירת “חסימה” או “עבירה” והפסקת המשחק.

8.4. חילוקי דעות – אם הקבוצות אינן יכולות לקבוע האם המכה, ההגשה או ההכרזה (כאשר המשקיפים אינם נוכחים) חוקית, עליהם לשחזר את הנקודה. חברי קבוצה אינם חייבים להסכים זה עם זה. אם שלושה שחקנים חושבים דבר אחד והשחקן הרביעי עדיין לא מסכים לאחר הדיון, הנקודה תשוחזר.

פרק 9: תפקיד המשקיף ואחריותו

תפקידו של המשקיף הוא לעזור להתנהלות תקינה של משחקי ראונדנט על ידי יישוב סכסוכים, הקפדה על שמירה על חוקי המשחק וקידום הרוח הספורטיבית. בעוד שהמשקיפים אחראים להתערבות ברגעים שנדרשים, האחריות על משחק הוגן וספורטיביות היא על השחקנים.

9.1. התערבות המשקיף – כאשר משקיף רואה כל אחת מהפרות החוקים הבאות מתרחשות הוא מחויב להפסיק את המשחק ולנקוט בפעולות הנדרשות בהתאם לחוקים:

9.1.1. הפרת חוקים הנוגעת בתנועת הרגליים (ראה 4.6.4. – 4.6.5)

9.1.2. הפרת חוקי קו מעגל הגשה (4.6.2)

9.1.3. הגשה לא חוקית

9.1.4. מגע לא חוקי ברשת

9.1.5. נגיעה לא חוקית בכדור – הרמה, נשיאה, תפיסה, פגיעה כפולה וכו’

9.1.6. טעויות במיקום פיזי – כיוון סיבוב שחקנים, סדר המגישים או מיקום לא חוקי (3.8.9 ו- 4.5.1)

9.1.7. טעויות ניקוד

9.1.8. הפרות חוקי זמנים (זמנים בין משחקים, זמנים בין נקודות, פסק זמן)

9.1.9. התנהגות רעה של שחקן.

9.1.10. לשחקנים מותר להכריז על הפרות חוקים כאשר הם מרגישים שהמשקיף מפספס ואינו שם לב. אם המשקיף לא מסכים עם קריאת הקבוצה להפרת חוקים, הקבוצה תאבד נקודה. תנאי זה קיים כדי לעודד שחקנים לשחק ברוח המשחק, באמינות וספורטיביות. שחקנים יכולים אפילו להכריז על הפרות חוקים נגד עצמם.

9.2. הכרזה פסיבית להפרת חוקים – הכרזות פסיביות הן הכרזות שמבצעים שחקנים. אם שחקנים לא מצליחים להגיע להסכמה לגבי הכרזה על הפרת חוקים, הם יכולים לפנות אל המשקיף לקבלת החלטה סופית. לאחר שהכרזה עוברת לידי המשקיף, החלטת המשקיף הינה סופית. אם המשקיף אינו מצליח לקבוע את חוקיות הנקודה באופן מוחלט, הנקודה תשוחזר. הערה: בכל ההכרזות הפאסיביות, השחקנים צריכים תמיד לנסות להסדיר את העניין בינם לבין עצמם לפני שהם הולכים למשקיף. המשקיף לעולם לא יתערב בזמן הכרזה פסיבית עד שהשחקנים מבקשים את נקודת מבטו.

9.3. הפרה ללא הכרזה – אם הקבוצות ממשיכות לשחק לאחר שייתכן והייתה הפרת חוקים, הן אינן יכולות לבקש מהמשקיף שיקבל החלטה.

9.4. משקיף אחד – כאשר במשחק יש משקיף אחד, על המשקיף למקם את עצמו לצד השחקן המגיש עם זוית ראייה ברורה לתשומת לב להפרות חוקים פוטנציאליות של מיקום/תנועת הרגליים עד לאפשרות תנועה חוקית של המגיש.

9.5. שני משקיפים – כאשר משתמשים בשני משקיפים, עליהם למקם את עצמם זה מול זה. המשקיף הממוקם לצד השחקן המגיש מתמקד בעיקר בצפייה בתקלות מיקום לפני ובמהלך הגשה. המשקיף הממוקם לצד השחקן המקבל מתמקד בעיקר בצפייה בכיסים ובהפרת גובה בהגשה.

9.6. שלושה משקיפים – כאשר משתמשים בשלושה משקיפים, אחד יעמוד לצד השחקן המגיש. תפקידו העיקרי של משקיף זה הוא לצפות בתקלות מיקום לפני ובמהלך המשחק. המשקיף השני יתייצב בצד של השחקן המקבל, מאחוריו. תפקידו העיקרי של המשקיף הזה הוא לשים לב לכיסים והפרת גובה בהגשה. המשקיף השלישי יתייצב בצד השני של השחקן המגיש כדי לקבל נקודת מבט ברורה לגבי הפרת חוקים הנוגעים למעגל ההגשה במרחק 2.1 מטר או להפרות של נקודות המגע בזמן הגשה.

9.7. ארבעה משקיפים – כאשר משתמשים בארבעה משקיפים, המשקיפים יתנהלו על-פי סעיף 9.6, המשקיף הרביעי יעמוד מהצד השני של השחקן המקבל.

9.8. משקיף ראשי – כאשר משתמשים במספר משקיפים, לפני תחילת המשחק יש לבחור באחד מהמשקיפים כמשקיף הראשי. המשקיף הראשי צריך להיות האדם עם הכי הרבה ניסיון. המשקיף הראשי מסייע בקבלת החלטות סופיות לגבי הכרזות על הפרות חוקים ואחראי לאכיפת עונשים על התנהגות רעה של שחקנים.

9.9. ביצוע הכרזות

9.9.1. הכרזות אינן נקבעות על-פי הרוב. כאשר מבקשים ממשקיף לקבל החלטה, על המשקיפים ללהחליט יחד למי הייתה נקודת המבט הטובה ביותר לקבוע האם ההכרזה נכונה או לא. מי שהייתה לו את נקודת המבט הטובה יותר יקבע את גורל ההכרזה.

9.9.2. אם יש מחלוקת בין משקיפים עם נקודות מבט זהות פחות או יותר, החלטת המשקיף הראשית תהיה המכרעת.

9.9.3. אם רוב המשקיפים מסכימים, אך המשקיף הראשי לא מסכים ולכולם נקודות מבט טובות, המשקיף הראשי הוא הקובע.

9.9.4. אם לאף אחד מהמשקיפים אין נקודת מבט טובה על המקרה המדובר הם יכולים להכריז על שחזור של הנקודה.

9.10. המשקיפים יכולים להשתמש בסימני ידיים כדי לציין הפרות חוקים הן לשחקנים והן לצופים במשחק. ראה סימוני ידיים בתמונה הבאה:

9.11. דוגמאות

9.11.1. באמצע נקודה שני שחקנים מקבוצות מנוגדות נתקלים זה בזה. לאחר ההתנגשות, קבוצה א’ אינה מסוגלת להחזיר את הכדור לרשת. קבוצה א’ מכריזה על חסימה שביצעה קבוצה ב’. קבוצה ב’ אינה מסכימה שהתרחשה חסימה. קבוצה ב’ מבקשת את החלטת המשקיף. אם המשקיף מכריז על חסימה, הנקודה משוחזרת. אם המשקיף קובע כי לא הייתה חסימה, קבוצה ב’ מקבלת נקודה.

9.11.2. הגשה ראשונה עוברת דרך היד של שחקן בקבוצה א’. קבוצה א’ מכריזה על הגשה גבוהה מדי. קבוצה ב’ לא מסכימה. קבוצה ב’ מבקשת את החלטת המשקיף. אם המשקיף קבוע כי הייתה הגשה גבוהה, אז קבוצה ב’ תגיש את נסיון ההגשה השני. אם המשקיף קובע שההגשה הייתה כחוק, קבוצה ב’ מקבלת נקודה.

9.11.3. קבוצה א’ חושבת שקבוצה ב’ פגעה בחישוק. הם משחקים את הנקודה וקבוצה א’ בסופו של דבר מאבדת את הנקודה. קבוצה א’ אומרת שהם צריכים לשחק שוב את הנקודה בגלל הפגיעה האפשרית בחישוק. קבוצה ב’ לא מסכיהמ עם החלטת קבוצה א’ לפגיעה בחישוק. קבוצה א’ מבקשת את החלטת המשקיף. המשקיף קובע כי הם אינם יכולים לבקש את החלטתו מכיוון שההפרה באם הייתה, הייתה במהלך המשחק והמשחק המשיך. קבוצה ב’ מקבלת נקודה.

הערות:

  1. כל הנכתב לעיל כפוף לקובץ החוקים הרשמי של אגודת ראונדנט ארה”ב.
  2. המידות הומרו לפי : 1 foot = 0.3 m ; 1 inch = 2.54 cm 
  3. נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים

מילון מושגי ספייקבול

 1. POCKET – כיס
 2. HINDER – חסימה
 3. RIM – חישוק
 4. LEG – רגל
 5. NET – רשת